Oplysninger til menighedsråd og kasserere

Vigtige dokumenter

Møder/Budgetsamråd mm. Se venligst under Provstiet – Møder og referater.
På menighedsrådenes IT-skrivebord findes en lang række skemaer og blanketter, som kan lette arbejdet i menighedsrådet.

Kirkegårdsleder
Marie Vedel-Rieper (Sekretær for bestyrelsen)

Kolding Kirkegårde (tlf. 75507870) er et samarbejde mellem de 4 by-sogne i Kolding kommune:
Brændkjær, Kristkirken, Sankt. Nicolai og Simon Peter.

Bestyrelsens medlemmer er følgende:
Formand
Henry Ebsen, Kristkirkens sogn
Brynet 34, Bramdrupdam
6000 Kolding
Tel: 29886099

Næstformand:
Poul Wienberg, Brændkjær sogn
Mejløvænget 18
Drejens
6000 Kolding
Tel: 51908223

Øvrige medlemmer:
Arne Corydon, Simon Peters sogn
Ole Jørgensen, Simon Peters sogn

Jørgen Sandbjerg, Skt. Nicolai sogn

Else-Marie Madsen, Skt. Nicolai sogn

Solveig Geerthsen, Brændkjær sogn

Tim Teglgaard Christensen, Kristkirken sogn

 

Du finder mere information på www.koldingkirkegaarde.dk

Fælleskrematoriet er resultatet af et samarbejde mellem sogne i Fredericia og Kolding provstier.
Sognene i Kolding kommune har udpeget halvdelen (20) af medlemmerne i repræsentantskabet, som er Fælleskrematoriets øverste myndighed. Af repræsentantskabets midte vælges en bestyrelse på i alt 8 medlemmer.

Formand
Peter Lund
Daglig leder
Kjeld Mikkelsen

Fælleskrematoriet kan kontaktes på tlf. 75 51 80 09

Vi henviser til de enkelte sognes hjemmeside. Se Sogne

 

OBS! Ved alle køb over kr. 50.000 kræves 2 eller flere tilbud. Man er ikke tvunget til at tage det billigste tilbud. Der skal dog være en begrundelse for at et andet valg er foretaget.