Kolding Provstis projekt GODT FRA START har, som navnet siger, til formål at hjælpe menighedsrådene godt fra start efter valget i efteråret. Men en god start kræver en indsats også før menighedsrådsvalget! Det er nu, der skal rekrutteres nye medlemmer, så der er nogen til at starte op. Derfor ligger de materialer, der er udviklet på baggrund af forårets erfaringsindsamling, klar allerede nu.

 

Download pdf filer til print

 

GODT FRA START pjecer i word

Brug pjecerne

Pjecerne skal hjælpe menighedsrådene med at kommunikere og skabe bevidsthed om opgaver, arbejdsmetoder og strukturer. De enkelte menighedsrådsmedlemmer opfordres til at sætte sig ind i, hvad pjecerne handler om, så de kan få delt pjecerne ud til de rette modtagere. Pjecerne er mærket med et orange bånd, hvis pjecen primært er information til kandidater og nye medlemmer, og med et gult bånd, hvis pjecen primært er inspiration til blivende medlemmer af menighedsrådet, men brug dem, som I synes er bedst. Eksempelvis:

  • Du taler med en kandidat til jeres nye menighedsråd, og det går op for dig, at vedkommende har en økonomisk baggrund, som I har brug for i rådet. Spørg, om det har interesse at blive kasserer, udlever pjecen Funktionsbeskrivelse for menighedsrådets kasserer og aftal, hvornår I tales ved.
  • Er du usikker på, hvad der skal foregå til det konstituerende møde, så læs pjecen Det konstituerende møde.
  • Du taler med et blivende medlem af menighedsrådet, som har problemer med IT skrivebordet/den Digitale ArbejdsPlads. Udlever pjecen IT hvem, hvad, hvor og aftal, at vedkommende med hjælp fra pjecen selv prøver at logge på DAP.
  • Synes du, at jeres menighedsrådsmøder kunne fungere bedre, så få inspiration fra pjecen Ti bud på det gode menighedsrådsmøde.

 

Projekt GODT FRA START

Baggrunden for projektet er, at Grete Wigh-Poulsen i sin funktion som provst har kontakt med provstiets 24 menighedsråd. Det er hende, der ud fra hvad hun oplever og hører, har identificeret behovet og formuleret de bagvedliggende tanker.

I projektets første fase er der blevet indsamlet gode og dårlige erfaringer med opstart efter valg fra alle provstiets 24 menighedsråd. Det er sket dels ved, at projektmedarbejderen har lavet en halv times workshop på de lokale menighedsrådsmøder, dels ved at man som menighedsrådsmedlem har kunnet indtaste sine erfaringer på nettet.

Sidste fase er en projektrapport og evaluering af projektet i slutningen af 2016.

Har du spørgsmål til projektet, så kontakt projektmedarbejder Hanne R. McCollin på mail hrm@km.dk eller på mobil 2498 9700.