Nyheder

Jubilæumslogo HS 100 år 1922-2022 på rød baggrund

Vandrestafet i Haderslev Stifts provstier

Oplev nogle af de mange smukke steder rundt omkring i Haderslev Stift, når hvert provsti i løbet af året inviterer til en vandretur på 4-5 km. Dagens guide viser vej og fortæller lidt undervejs. Der kræves ingen tilmelding til turene, bare kom til mødestedet på det angivne tidspunkt. Alle er velkomne. Del gerne billeder fra turene på #haderslevstift100aar.

Pilgrimsvandring sø

Midsommervandring på Hærvejen

Har du lyst til at vandre gennem Danmarks smukke skove den 13.-20. juni? Nyde den lyseste tid på året i fællesskab med andre gå-glade mennesker?
På pilgrimsvandringen reflekterer vi over forskellige emner. Hver dag er der input i form af morgenandagt, tekster, bønner og spørgsmål. Pilgrimsvandring giver mulighed for at leve langsommere for en tid og vende tilbage til hverdagen med nye kræfter.
 
Folkekirkens_Logo_S_C_Neg_Lilla_RGB_Smplus

Introkursus for nyansatte 12. maj

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidigt er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.

Læs programmet her

Anette Rørmose Härle

Ny præst i Bramdrup

Anette Rørmose Härle er ny præst i Bramdrup pr. 1. januar. Indsættelse søndag den 9. januar kl. 10.30.
Kirkehøjskolens program for foråret 2022 er udkommet. Læs nyheden

Kolding Kirkehøjskole

Program for foråret 2022 kan downloades som pdf via linket her under, og fysiske eksemplarer kan afhentes i Sankt Nicolai eller i Provstihuset. Der gøres opmærksom på, at betaling for kirkehøjskolen foretrækkes med Mobile Pay eller bankoverførsel.

Læs programmet her

Vil regnestykket i jeres parforhold ikke gå op, kan I deltage i PREP-parkursus og få ny inspiration. Læs nyheden

PREP-parkursus i foråret 2022

I hverdagens trummerum er det ikke altid lige let at få regnestykket i et parforhold til at gå op. Trænger dit parforhold til ny inspiration, kan du og din partner deltage i PREP-parkursus. Efterårets kursus måtte desværre aflyses, men allerede nu er det muligt at tilmelde sig kurset i foråret 2022.
 
Valg til provstiudvalg og stiftsråd

Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021

Da valgbestyrelsen ved fristens udløb kun har modtaget en kandidatliste med medlemmer til provstiudvalget, er kandidaterne på listen valgt. Desuden er Erik Kring Olesen valgt til stiftsrådet fra Kolding Provsti. Alle sogne er informeret om valget i et brev sendt til sognemailen. Den 1. november 2021 tiltræder Carl-Martin Hansen og Knud Leth Nielsen valgt af de nordlige sogne, Erik Kring Olesen og Mikael Giødesen valgt af bysognene, Astrid Dinesen og Jens Aksel Friis valgt af de sydlige sogne samt Ole Pihl valgt af præsterne.
Der mangler suppleanter fra Kolding efter valget til bestyrelsen for Fælleskrematoriet 07.09.21. Læs nyheden

Valg til bestyrelsen for Fælleskrematoriet

Tirsdag den 7. september var der valg til bestyrelsen for Fælleskrematoriet. Kun 3 af de 14 sogne, der er med i samarbejdet fra Kolding, mødte op. Det betyder desværre, at den halvdel af bestyrelsen, som repræsenterer Kolding sognene, ikke er blevet fuldtallig. Pt. mangler to suppleanter. Er du medlem af menighedsrådet i et af de 14 sogne og interesseret i at blive suppleant, så kontakt bestyrelsesformanden for Fælleskrematoriet Peter Lund på mail il-pl@mail.tele.dk.
Areal- og afstandskrav ophæves i folkekirken fra og med lørdag den 14. august. Læs nyheden

Areal- og afstandskrav ophæves i folkekirken

Så kom den gode nyhed! Fra og med på lørdag den 14. august ophæves areal- og afstandskrav i kirkerne. Det betyder endnu en gang ændringer af planer og forberedelser, men også stor glæde over at flere får adgang til gudstjenester og kirkelige handlinger.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside

Deltag i Kulturcafé på Kolding Bibliotek

Kulturcafé er hyggelige formiddage med tid til både at lytte og diskutere kultur. De er lavet i samarbejde med forskellige præster fra Kolding Provsti. Det er gratis at deltage, man møder bare op i store sal på Kolding Bibliotek kl. 10.00-11.30.

01.03.22 Henriette Bacher Lind
29.03.22 Birgitte Molin
26.04.22 Niels Jørgen Kobbersmed
24.05.22 Lene Thiim D. Bertelsen

Birgit Fur

Ny præst i Brændkjær kirke

Karen Birgit Fur er ny præst i Brændkjær kirke fra den 1. september 2021 til 30. juni 2022. 

Judith Legarth

Ny præst i Tyrstrup kirke

Judith Nielsen Legarth er ny præst i Tyrstrup og Hjerndrup kirker fra den 1. august 2021. Judith Legarth indsættes i Hjerndrup kirke søndag den 22. august kl. 9.00 og i Tyrstrup kirke kl. 10.30.

Jette Langgaard Andersen

Vikarierende præst i Bramdrup kirke

Jette Langgaard Andersen er vikarierende præst i Bramdrup kirke i perioden 15. aug. – 31. dec. 2021

Inger Marie Lund kv

Ny skole-kirkelærer ansat i SKIK

Inger Marie Lund er pr. 1. august ansat som ny skole-kirkelærer i SKIK. Ved siden af lærergerningen har hun på Pædagogisk Center arbejdet med skole og kultur i Kolding. Hun var involveret i opstarten både af Kolding Sangens By og af Salmesangsprojektet og var med til at vinde Vores Kunst i Trekantsområdet. Desuden har hun erfaring med det folkekirkelige arbejde fra sin tid som korpssekretær hos KFUM-Spejderne.

Kolding Kirkehøjskole efterår 2021

Kolding Kirkehøjskoles efterårsprogram

Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti. Hvert halvår afholdes tre lørdage med foredrag i Seest Sognehus – når ellers corona restriktionerne tillader det. Nu er efterårets program klar.
Læs Kolding Kirkehøjskoles program efterår 2021

Nr. Bjert kirke

Folkekirken er fortsat åben

Regering og sundhedsmyndigheder vurderer, at folkekirken forsat kan være åben og holde korte gudstjenester og kirkelige handlinger under skærpede krav. Dermed er folkekirken nærværende, men tilpasser sig krisen i samfundet. Alle andre kirkelige aktiviteter anbefales aflyst eller udskudt. Undtaget er konfirmandundervisning, der skal foregå virtuelt, og muligvis menighedsrådsmøder, hvilket pt. afventer afklaring i ministeriet.
Læs provstens brev 08.01.21 til menighedsråd og ansatte
Læs de nye regler og råd 12.02.21 vedr. corona i Kolding Provsti

Adventskrans

Provstens adventshilsen til de nye menighedsråd

“Tillykke med valget og hjerteligt velkommen til en ny menighedsrådsperiode og til menighedsrådsarbejdet!”. Sådan byder provst Grete Wigh-Poulsen velkommen til nye og gamle medlemmer af menighedsrådene i Kolding Provsti.
Læs provstens adventshilsen

Provstihuset

Se provstihuset og medarbejderne på video

Vi ville meget gerne have inviteret de nye menighedsråd til åben hus i provstihuset, men det er ikke forsvarligt, sådan som smittetrykket er lige nu. Derfor har vi hver især lavet en lille præsentationsvideo og filmet provsten, mens hun viser rundt i huset. Vi håber, at videoerne kan fortælle jer, hvem vi er, og hvad I kan bruge os til.
Find videoerne sammen med vores kontaktoplysninger her

START pjecer fra Kolding Provsti

Husk at bruge START pjecerne

Nu er der ikke længe til, at de nye menighedsråd tiltræder. Derfor minder vi om de 12 START pjecer, der er sat i verden for at hjælpe menighedsrådsarbejdet i Kolding Provsti godt fra start. Pjecerne beskriver forskellige relevante emner og er tænkt som appetitvækkere. Der er endnu fysiske eksemplarer til afhentning i provstihuset.
Læs eller download START pjecerne her

Maria Frederiksen

Maria Frederiksen er ny hjemmehjælpspræst

Kolding Provsti og Kolding Kommune har startet et 2 årigt projekt med en hjemmehjælpspræst i Taps. I vores kommune som i resten af Danmark, er indlæggelserne på sygehus blevet kortere, og behandling foregår ofte i eget hjem. Det betyder, at patienter, der tidligere har benyttet en sygehuspræst, ikke længere har den mulighed. Nu kan de og deres pårørende i stedet dele deres tanker med hjemmehjælpspræsten, når livet gør ondt.
Læs folderen til hjemmehjælpens personale her

Ebbe Dal Søndergaard

Ny personalekonsulent – nye muligheder

Ebbe Dal Søndergaard er provstiets nye personalekonsulent, og i løbet af første halvår 2020 kommer han på besøg hos alle menighedsrådsformænd for at lære, hvilken form for støtte og rådgivning det enkelte menighedsråd har brug for. Men Ebbe er allerede nu tilgængelig for alle med behov for rådgivning og assistance i personaleledelse og personaleadministration.
Klik her og læs mere om Ebbe

Kirkegård

Kirkegårdsudvalgets rapport

I disse år sker store ændringer på kirkegårdene. Det er baggrunden for, at provstiudvalget i 2017 besluttede at nedsætte et kirkegårdsudvalg bestående af Astrid Dinesen og Svend Buchvaldt. Nu er kirkegårdene blevet opmålt, alle har fået digitale kort, som løbende justeres, og der er registreret tidsforbrug på de enkelte opgaver. Provstiudvalget skylder graverne en stor tak for hjælpen til den opgave! Svend Buchvaldt og Astrid Dinesen har skrevet rapport over forløbet, som hermed er tilgængelig for alle.
Læs kirkegårdsuvalgets rapport
YouTube logo

Kolding Provstis YouTube kanal

I forbindelse med provstimødet blev fire film fra forskellige sogne produceret. De er nu færdiggjort, godkendt og publiceret. Formålet er at informere om det arbejde, der foregår i menighedsrådene, så det kan være med til at lette rekrutteringen af kandidater og skabe interesse for menighedsrådsvalget i 2020. Kanalen har også plads til film fra dit sogn!
Klik videre til provstiets YouTube kanal her