Nyheder

Klik på billedet og læs mere

Ny personalekonsulent – nye muligheder

Ebbe Dal Søndergaard er provstiets nye personalekonsulent, og i løbet af første halvår 2020 kommer han på besøg hos alle menighedsrådsformænd for at lære, hvilken form for støtte og rådgivning det enkelte menighedsråd har brug for. Men Ebbe er allerede nu tilgængelig for alle med behov for rådgivning og assistance i personaleledelse og personaleadministration. Klik på billedet og læs mere om Ebbe.

Tilbud om PREP parkursus

Kurset er for alle par – i alle livsfaser og familieformer – der gerne vil gøre noget aktivt for at værne om og udvikle deres forhold. Kurset foregår i Simon Peters Hus. Læs mere om kurset ved at klikke på billedet.

Kirkegårdsudvalgets rapport

I disse år sker store ændringer på kirkegårdene. Det er baggrunden for, at provstiudvalget i 2017 besluttede at nedsætte et kirkegårdsudvalg bestående af Astrid Dinesen og Svend Buchvaldt. Nu er kirkegårdene blevet opmålt, alle har fået digitale kort, som løbende justeres, og der er registreret tidsforbrug på de enkelte opgaver. Provstiudvalget skylder graverne en stor tak for hjælpen til den opgave! Svend Buchvaldt og Astrid Dinesen har skrevet rapport over forløbet, som hermed er tilgængelig for alle. 

Liturgimøde forberedelse og tilmelding

Biskop Marianne Christiansen inviterer provstiets menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og præster til samtale og fælles refleksion med afsæt i materialet fra biskoppernes arbejdsgrupper om liturgi. Læs det omdelte materiale og husk at tilmelde jer liturgimødet senest den 01.02. Find invitation ved klik på billedet og find materialerne digitalt under Provstiet, Møder og referater, Liturgimøde.

Kolding Kirkehøjskole 2020

I foråret byder kirkehøjskolens program på “Grænselandet” i anledning af genforeningen og i efteråret på “Provokation”. Begge emner med kendte og ukendte foredragsholdere, fx Jørn Buch, Bertel Haarder, Anne Marie Mai, Sørine Gotfredsen og Line Knutzon. Sæson 2020 foregår i Seest Sognehus, hvor bybus 5 kører lige til døren to gange i timen.

Kolding Provstis YouTube kanal

I forbindelse med provstimødet blev fire film fra forskellige sogne produceret. De er nu færdiggjort, godkendt og publiceret. Formålet er at informere om det arbejde, der foregår i menighedsrådene, så det kan være med til at lette rekrutteringen af kandidater og skabe interesse for menighedsrådsvalget i 2020. Kanalen har også plads til film fra dit sogn!

STARTpjecer fra Kolding Provsti

Valget i 2020 rykker hele tiden tættere på. For at hjælpe menighedsrådene med at løse opgaverne i den forbindelse har Kolding Provsti revideret GODT FRA START materialerne og trykt 12 STARTpjecer. Brug dem til at rekruttere kandidater og til at informere om menighedsrådsarbejde og folkekirke. Menighedsråd kan få flere trykte eksemplarer ved henvendelse til hrm@km.dk. Du kan også downloade STARTpjecerne som pdf.