Nyheder

Find provstens advensthilsen til de nye menighedsråd under knappen Nyheder

Provstens adventshilsen til de nye menighedsråd

“Tillykke med valget og hjerteligt velkommen til en ny menighedsrådsperiode og til menighedsrådsarbejdet!”. Sådan byder provst Grete Wigh-Poulsen velkommen til nye og gamle medlemmer af menighedsrådene i Kolding Provsti.
Læs provstens adventshilsen

Find en præsentationsvideo for hver medarbejder i provstihuset under fanebladet Kontakt

Se provstihuset og medarbejderne på video

Vi ville meget gerne have inviteret de nye menighedsråd til åben hus i provstihuset, men det er ikke forsvarligt, sådan som smittetrykket er lige nu. Derfor har vi hver især lavet en lille præsentationsvideo og filmet provsten, mens hun viser rundt i huset. Vi håber, at videoerne kan fortælle jer, hvem vi er, og hvad I kan bruge os til.
Find videoerne sammen med vores kontaktoplysninger her

Kolding Kirkehøjskole Program forår 2021

Kolding Kirkehøjskole forår 2021

Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti. Der er kirkehøjskole 3 lørdage hvert halvår i Seest Sognehus. Foredragene spreder sig over samfundsmæssige, kirkelige og kulturelle emner. Hver lørdag omfatter formiddagsforedrag, frokost og eftermiddagsforedrag med god spørgelyst og hyggelig stemning. Alle er meget velkomne!
Læs programmet her

Husk at bruge de 12 START pjecer, der skal hjælpe menighedsrådsarbejdet godt fra start

Husk at bruge START pjecerne

Nu er der ikke længe til, at de nye menighedsråd tiltræder. Derfor minder vi om de 12 START pjecer, der er sat i verden for at hjælpe menighedsrådsarbejdet i Kolding Provsti godt fra start. Pjecerne beskriver forskellige relevante emner og er tænkt som appetitvækkere. Der er endnu fysiske eksemplarer til afhentning i provstihuset.
Læs eller download START pjecerne her

Maria Frederiksen er ny hjemmehjælpspræst i et 2 årigt projekt mellem Kolding provsti og kommune

Maria Frederiksen er ny hjemmehjælpspræst

Kolding Provsti og Kolding Kommune har startet et 2 årigt projekt med en hjemmehjælpspræst i Taps. I vores kommune som i resten af Danmark, er indlæggelserne på sygehus blevet kortere, og behandling foregår ofte i eget hjem. Det betyder, at patienter, der tidligere har benyttet en sygehuspræst, ikke længere har den mulighed. Nu kan de og deres pårørende i stedet dele deres tanker med hjemmehjælpspræsten, når livet gør ondt. Læs mere her

Årsrapporter 2019 liggende

Årsrapporter fra provsti samarbejder er klar

Vil du også gerne vide, hvad der foregår i Kolding Provsti? Det kan du få overblik over ved at læse årsrapporter fra provsti samarbejderne. Alle årsrapporter fra 2019 ligger nu klar her på hjemmesiden under fanebladet Provsti samarbejder. Du finder årsrapporten under hvert provsti samarbejde sammen med andre nyttige oplysninger.

Kolding Kirkehøjskole 2020

I foråret byder kirkehøjskolens program på “Grænselandet” i anledning af genforeningen og i efteråret på “Provokation”. Begge emner med kendte og ukendte foredragsholdere, fx Jørn Buch, Bertel Haarder, Anne Marie Mai, Sørine Gotfredsen og Line Knutzon. Sæson 2020 foregår i Seest Sognehus, hvor bybus 5 kører lige til døren to gange i timen.

Klik på billedet og læs programmet for efteråret 2020.

Konfirmationsdatoer i Kolding Provsti. Tryk på billedet og se oversigt

Konfirmationsdatoer i Kolding Provsti

For yderligere oplysninger henvises til konfirmandens sognepræst eller det lokale kirkekontor.

Se oversigt her

Hold dig orienteret på DAP om de vigtigste informationer og coronatiltag for folkekirken

Corona regler

Ny personalekonsulent – nye muligheder

Ebbe Dal Søndergaard er provstiets nye personalekonsulent, og i løbet af første halvår 2020 kommer han på besøg hos alle menighedsrådsformænd for at lære, hvilken form for støtte og rådgivning det enkelte menighedsråd har brug for. Men Ebbe er allerede nu tilgængelig for alle med behov for rådgivning og assistance i personaleledelse og personaleadministration. Klik på billedet og læs mere om Ebbe.

Tilbud om PREP parkursus

Kurset er for alle par – i alle livsfaser og familieformer – der gerne vil gøre noget aktivt for at værne om og udvikle deres forhold. Kurset foregår i Simon Peters Hus. Læs mere om kurset ved at klikke på billedet.

Kirkegårdsudvalgets rapport

I disse år sker store ændringer på kirkegårdene. Det er baggrunden for, at provstiudvalget i 2017 besluttede at nedsætte et kirkegårdsudvalg bestående af Astrid Dinesen og Svend Buchvaldt. Nu er kirkegårdene blevet opmålt, alle har fået digitale kort, som løbende justeres, og der er registreret tidsforbrug på de enkelte opgaver. Provstiudvalget skylder graverne en stor tak for hjælpen til den opgave! Svend Buchvaldt og Astrid Dinesen har skrevet rapport over forløbet, som hermed er tilgængelig for alle. 

Kolding Provstis YouTube kanal

I forbindelse med provstimødet blev fire film fra forskellige sogne produceret. De er nu færdiggjort, godkendt og publiceret. Formålet er at informere om det arbejde, der foregår i menighedsrådene, så det kan være med til at lette rekrutteringen af kandidater og skabe interesse for menighedsrådsvalget i 2020. Kanalen har også plads til film fra dit sogn!