Nyheder

PREP-PARKURSUS

Parkurset er for dem, som ønsker endnu bedre trivsel i dagligdagen og blive skrappere til at tale sammen. Rigtigt mange par oplever, at forholdet med tiden bliver mere dagligdags og måske lidt kedeligere – kurset kan være med til at give det en vitamin-indsprøjtning.

Tilmelding er nødvendig – senest 10. august 2021, se nærmere på programmet her : PREP-parkursus – Simon Peters Kirke

Kort over sogne i Kolding Provsti

Orienteringsmøde om valg til provstiudvalg og stiftsråd 26. aug. 2021 kl. 19.30

Dagsorden kan læses her.

Budgetsamråd 2019 Kolding Provsti

Budgetsamråd 26. aug. 2021 kl. 17.00

Dagsorden kan læses her.

Birgit Fur

Ny præst i Brændkjær kirke

Karen Birgit Fur er ny præst i Brændkjær kirke fra den 1. september 2021 til 30. juni 2022. 

Judith Legarth

Ny præst i Tyrstrup kirke

Judith Nielsen Legarth er ny præst i Tyrstrup og Hjerndrup kirker fra den 1. august 2021. Judith Legarth indsættes i Hjerndrup kirke søndag den 22. august kl. 9.00 og i Tyrstrup kirke kl. 10.30.

Jette Langgaard Andersen

Vikarierende præst i Bramdrup kirke

Jette Langgaard Andersen er vikarierende præst i Bramdrup kirke i perioden 15. aug. – 31. dec. 2021

Inger Marie Lund kv

Ny skole-kirkelærer ansat i SKIK

Inger Marie Lund er pr. 1. august ansat som ny skole-kirkelærer i SKIK. Ved siden af lærergerningen har hun på Pædagogisk Center arbejdet med skole og kultur i Kolding. Hun var involveret i opstarten både af Kolding Sangens By og af Salmesangsprojektet og var med til at vinde Vores Kunst i Trekantsområdet. Desuden har hun erfaring med det folkekirkelige arbejde fra sin tid som korpssekretær hos KFUM-Spejderne.

Kolding Kirkehøjskole efterår 2021

Kolding Kirkehøjskoles efterårsprogram

Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti. Hvert halvår afholdes tre lørdage med foredrag i Seest Sognehus – når ellers corona restriktionerne tillader det. Nu er efterårets program klar.
Læs Kolding Kirkehøjskoles program efterår 2021

Nr. Bjert kirke

Folkekirken er fortsat åben

Regering og sundhedsmyndigheder vurderer, at folkekirken forsat kan være åben og holde korte gudstjenester og kirkelige handlinger under skærpede krav. Dermed er folkekirken nærværende, men tilpasser sig krisen i samfundet. Alle andre kirkelige aktiviteter anbefales aflyst eller udskudt. Undtaget er konfirmandundervisning, der skal foregå virtuelt, og muligvis menighedsrådsmøder, hvilket pt. afventer afklaring i ministeriet.
Læs provstens brev 08.01.21 til menighedsråd og ansatte
Læs de nye regler og råd 12.02.21 vedr. corona i Kolding Provsti

Adventskrans

Provstens adventshilsen til de nye menighedsråd

“Tillykke med valget og hjerteligt velkommen til en ny menighedsrådsperiode og til menighedsrådsarbejdet!”. Sådan byder provst Grete Wigh-Poulsen velkommen til nye og gamle medlemmer af menighedsrådene i Kolding Provsti.
Læs provstens adventshilsen

Provstihuset

Se provstihuset og medarbejderne på video

Vi ville meget gerne have inviteret de nye menighedsråd til åben hus i provstihuset, men det er ikke forsvarligt, sådan som smittetrykket er lige nu. Derfor har vi hver især lavet en lille præsentationsvideo og filmet provsten, mens hun viser rundt i huset. Vi håber, at videoerne kan fortælle jer, hvem vi er, og hvad I kan bruge os til.
Find videoerne sammen med vores kontaktoplysninger her

START pjecer fra Kolding Provsti

Husk at bruge START pjecerne

Nu er der ikke længe til, at de nye menighedsråd tiltræder. Derfor minder vi om de 12 START pjecer, der er sat i verden for at hjælpe menighedsrådsarbejdet i Kolding Provsti godt fra start. Pjecerne beskriver forskellige relevante emner og er tænkt som appetitvækkere. Der er endnu fysiske eksemplarer til afhentning i provstihuset.
Læs eller download START pjecerne her

Maria Frederiksen

Maria Frederiksen er ny hjemmehjælpspræst

Kolding Provsti og Kolding Kommune har startet et 2 årigt projekt med en hjemmehjælpspræst i Taps. I vores kommune som i resten af Danmark, er indlæggelserne på sygehus blevet kortere, og behandling foregår ofte i eget hjem. Det betyder, at patienter, der tidligere har benyttet en sygehuspræst, ikke længere har den mulighed. Nu kan de og deres pårørende i stedet dele deres tanker med hjemmehjælpspræsten, når livet gør ondt.
Læs folderen til hjemmehjælpens personale her

Ebbe Dal Søndergaard

Ny personalekonsulent – nye muligheder

Ebbe Dal Søndergaard er provstiets nye personalekonsulent, og i løbet af første halvår 2020 kommer han på besøg hos alle menighedsrådsformænd for at lære, hvilken form for støtte og rådgivning det enkelte menighedsråd har brug for. Men Ebbe er allerede nu tilgængelig for alle med behov for rådgivning og assistance i personaleledelse og personaleadministration.
Klik her og læs mere om Ebbe

Kirkegård

Kirkegårdsudvalgets rapport

I disse år sker store ændringer på kirkegårdene. Det er baggrunden for, at provstiudvalget i 2017 besluttede at nedsætte et kirkegårdsudvalg bestående af Astrid Dinesen og Svend Buchvaldt. Nu er kirkegårdene blevet opmålt, alle har fået digitale kort, som løbende justeres, og der er registreret tidsforbrug på de enkelte opgaver. Provstiudvalget skylder graverne en stor tak for hjælpen til den opgave! Svend Buchvaldt og Astrid Dinesen har skrevet rapport over forløbet, som hermed er tilgængelig for alle.
Læs kirkegårdsuvalgets rapport
YouTube logo

Kolding Provstis YouTube kanal

I forbindelse med provstimødet blev fire film fra forskellige sogne produceret. De er nu færdiggjort, godkendt og publiceret. Formålet er at informere om det arbejde, der foregår i menighedsrådene, så det kan være med til at lette rekrutteringen af kandidater og skabe interesse for menighedsrådsvalget i 2020. Kanalen har også plads til film fra dit sogn!
Klik videre til provstiets YouTube kanal her