JetteSqProvsti sekretær:
Jette Bruhn Kongsted
Telefon: 76 31 23 00 / 28 77 46 47 – træffes tirsdag til fredag kl. 8.30 – 15.00
jebk@km.dk

Sager til Kolding provstiudvalg

Sager der ønskes medtaget på dagsordenen og behandlet af PU sendes til
kolding.provsti@km.dk