Menighedspleje koordinator / projekt medarbejder

Hanne McCollin

Koordinator for Menighedsplejen og

Projektmedarbejder i Kolding Provsti

Tlf. 24989700