Initiativpuljen er ikke ny, men den er ikke tidligere blevet omtalt på hjemmesiden. Det bliver den fremover, da vi ønsker at fortælle om de støttede projekter og dermed styrke erfaringsudvekslingen mellem sognene. Måske er der blandt de støttede projekter en god idé, som passer til dit sogn?

Om Initiativpuljen

  • Der er afsat 100.000 kr. til puljen årligt
  • Sogne i Kolding Provsti kan søge puljen ved skriftlig henvendelse til PU på kolding.provsti@km.dk
  • Der kan ansøges om støtte til nye tiltag, som andre sogne også kan have glæde af
  • Der skal efterfølgende indsendes en evaluering af projektet til PU og hjemmeside