Tilmeld dig provstimødet!

Alle menighedsrådsmedlemmer, ansatte og præster i Kolding Provsti inviteres den 6. oktober til provstimøde i Tyrstrup Sognehus. Emnet er menighedsrådsvalget, som venter lige om hjørnet. Biskop Marianne Christiansen, Ph.d. Lars Buch Viftrup og lektor Erling Andersen og vil klæde os på til udfordringen. Målet er, at alle får noget med sig hjem til sognets kommende arbejde med valget. Download invitationen HER.

Lav en film om dit sogn

Under provstimødet bliver det muligt at optage små film med gode historier fra dit sogn. Måske vil et par af medlemmerne fortælle, hvorfor de har valgt at sidde i menighedsråd? Måske vil I efterlyse nye medlemmer? Måske vil I fortælle om sognet og arbejdet i menighedsrådet? Det bestemmer I. Medbring selv historier og mennesker, så kan I få professionel hjælp i filmværkstedet til optagelse, redigering og upload. Klik HER og se et eksempel på en film med Sdr. Bjert Kirkes menighedsrådsformand.

Indsættelse af ny præst i Nr. Bjert

Sognepræst Kristina Nilsson indsættes i Nr. Bjert kirke, søndag den 1. sept. 2019 kl. 10.30.

Kristina Nilsson kommer fra Seest kirke i Kolding Provsti, hvor Kristina har været sognepræst i en lang årrække.

Hvordan gik det på Seniortræf?

Hvad sker der, når folkekirkerne i Kolding Provsti stiller op med en stand på Seniortræf? En stand hvor repræsentanter for forskellige sogneaktiviteter og provsti samarbejder fortæller de besøgende, hvad kirkerne kan tilbyde udover gudstjenester og kirkelige handlinger. Det kan du læse om i den evaluering, der nu lagt på hjemmesiden. Find den under fanebladet Initiativpulje, eller klik direkte videre til evalueringen her!

Ungdomspræsten med i ny bog

Benjamin König er medforfatter til en ny bog om de sidste 20 års erfaringer fra arbejdet med unge og teologi. Bogen har titlen ”Aldrig har jeg følt mig mere velkommen”, og den indeholder mange interessante perspektiver på arbejdet med unge. Vores egen ungdomspræst tager i sin artikel fat i et af de helt centrale spørgsmål: Hvordan kan man tale med de unge om tro? Det er en udfordring i dag, hvor tro for mange unge er noget fremmed og irrationelt, ja måske endda forbundet med intolerance, social kontrol og vold. Lykkes det alligevel at etablere den tillid og vilje, der skal til for at tale om tro, så kommer vi ofte til kort, fordi der mangler et fælles sprog. Her er vi med ungdomspræsten som guide helt inde i forkyndelsens maskinrum, og det er bestemt ikke kedeligt. Bogen er udgivet af Ungdomsanalyse.nu.

Årsrapporter 2018 er klar!

Ved du, at folkekirkerne i Kolding har hele 8 samarbejdsprojekter? Hvert eneste år lægger medarbejdere og frivillige kræfter i at løse deres opgaver til gavn for alle sogne i provstiet. Hvad de laver, kan du læse om i deres årsrapporter, der nu ligger klar. Du kan finde dem, ved at klikke dig ind på de enkelte samarbejdsprojekter under fanebladet Provsti Samarbejder. Eller du kan klikke dig videre til årsrapporterne fra den samlede oversigt her.

Fælles om folkekirken

I Kolding Provsti er vi fælles om folkekirken. Derfor inviteres alle menighedsrådsmedlemmer, ansatte og præster hvert år til et fælles arrangement, hvor vi får inspiration til arbejdet og inspirerer hinanden på tværs af sognene. Senest kunne man på Trinity kurset i oktober opleve Tyge Mortensen fortælle om samskabelse med det omkringliggende samfund. Han gav eksempler og lod os selv prøve kræfter med vidensdeling i åben dialog. Bagefter var der fællessang og dejlig musik med Salmetrioen, som spillede både nye og kendte salmer. Næste dag tog Sille Fusager os med ind i provstiprofilen og statistikkernes forunderlige verden. Hun viste os, at vigtig viden ligger gemt i tallene og kan hjælpe arbejdet i sognene på rette vej. Sidste programpunkt var korte præsentationer af provstiudvalget, it konsulenten, personale konsulenten og ungdomspræsten, inden provsten sluttede af og sagde farvel og tak for denne gang.