Gode råd om hjælp til ukrainere

Her kommer en række gode råd til menighederne fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd om mødet med og hjælpen til de ukrainere, der nu ankommer til sognene.

Læs brevet fra biskoppen her!