Oplysninger til menighedsråd og kasserere

Vigtige dokumenter

Møder/Budgetsamråd mm. Se venligst under Provstiet – Møder og referater.
På menighedsrådenes IT-skrivebord findes en lang række skemaer og blanketter, som kan lette arbejdet i menighedsrådet.

Kirkegårdsleder
Marie Vedel-Rieper (Sekretær for bestyrelsen)

Kolding Kirkegårde (tlf. 75507870) er et samarbejde mellem de 4 by-sogne i Kolding kommune:
Brændkjær, Kristkirken, Sankt. Nicolai og Simon Peter.

Bestyrelsens medlemmer er følgende:
Formand
Henry Ebsen
Brynet 34, Bramdrupdam
6000 Kolding
Tel: 29886099

Næstformand:
Poul Wienberg
Mejløvænget 18
Drejens
6000 Kolding
Tel: 51908223

Øvrige medlemmer:
David Madsen
Tove Karlsen
Arne Corydon
Svend Erik Dahlmann
Kirsten Bilberg
Helle Refsgaard Christiansen

Du finder mere information på www.koldingkirkegaarde.dk

Fælleskrematoriet er resultatet af et samarbejde mellem sogne i Fredericia og Kolding provstier.
Sognene i Kolding kommune har udpeget halvdelen (20) af medlemmerne i repræsentantskabet, som er Fælleskrematoriets øverste myndighed. Af repræsentantskabets midte vælges en bestyrelse på i alt 8 medlemmer.

Formand
Villy Høst
vhost@stofanet.dk

Daglig leder
Kjeld Mikkelsen

Fælleskrematoriet kan kontaktes på tlf. 75 51 80 09

Vi henviser til de enkelte sognes hjemmeside. Se Sogne

 

OBS! Ved alle køb over kr. 50.000 kræves 2 eller flere tilbud. Man er ikke tvunget til at tage det billigste tilbud. Der skal dog være en begrundelse for at et andet valg er foretaget.