Jesus på slottet

Koldinghus den 14. marts 2018

Rammerne er de samme. Indholdet er nyt og opkvalificeret.

Vær med, når Koldinghus bliver Jerusalem for en dag og danner rammen for påskens begivenheder.

Traditionen tro indbydes alle 3. klasse elever til at deltage i en fornøjelig dag på Koldinghus, hvor eleverne oplever nogle af de væsentligste bibelsek personer fra de fortællinger, der dannede grundlaget for den kristne påske.

Eleverne vil møde bibelske personer på slottet, som de forinden har fået kendskab til gennem det forudgående arbejde på skolen. Eleverne skal på besøg i deres lokale kirke, hvor præsten vil fortælle om skærtorsdag og nadveren.